Te Kupeka Umaka Maori Ki Araiteuru  
   

(KUMA)


Te Kupeka Umaka Mäori ki Araiteuru Mihi

Tuia i ruka, Tuia i raro, Tuia i roto, Tuia i waho, Tuia i te hereka takata ki te whai ao ki te ao marama. Tihei Mauriora.

E kä mana, e kä reo, e kä kärakataka maha o te ao, tënä koutou.

Tënä koutou ki o tätou tini mate, koutou kua wheturakitia ki te korowai o Rakinui. Haere, haere, haere. Moe mai, okioki mai raa.

Ka rere kaa tai o mihi mai i Araiteuru ki kä moka katoa.

Nau mai, tautï mai ki Te Kupeka Umaka Mäori ki Araiteuru, te whiriwhirika takata hai akiaki mätou ano ki te whakawhanake ai te pütake punawai mo kä wawata, kä moemoeä o tätou te iwi mäori kia tü motuhake ai.

Tënä koutou, tënä koutou, tënä koutou katoa.

English Translation

Sew it from above and below, sew it from the inside and the outside. Sew together the strands of people from the beginning of time to now. Give it life.

To the esteemed guests, to the orators, to the many people of the world who have answered the call, greetings to you.

We acknowledge our ancestors from whom we descend, who have become stars adorning the cloak of our skyfather, Rakinui. We bid you farewell, May you rest in peace.

The tides of greeting flow out from Araiteuru to all corners of the earth.

Welcome! Welcome to The Southern Mäori Business Network, people woven together to support each other to develop the foundations of the spring from which our dreams and aspirations to be self-reliant and self-sufficient shall flow.

Once, twice, three times we greet you.


 
image_1.jpg